Columbi som en del i en verksamhetsutvecklingsresa

Det här handlar om ett företag i byggbranschen som växt och i och med det har både behovet av kommunikation och struktur förändrats.

Uppdraget var till en början att arbeta med företagets ledarskap på både individ och gruppnivå och som ett naturligt steg ökade förståelsen kring behovet att arbeta med företagets inre liv. Det innebar att vi utökade uppdraget med att arbeta med företagets verksamhetsutveckling. Då jag vid den här tiden kommit i kontakt med Columbi såg jag att hur en sådan undersökning skulle kunna hjälpa företaget på flera plan. Det handlade givetvis om att förstå vad medarbetarna såg som sina utmaningar och vad man tyckte fungerade bra. Men jag såg även möjligheten till att få medarbetarna engagerade i företagets utveckling.

Hösten 2019 gjorde företagets sin första Columbi Work med den efterföljande workshopen. Detta var även min första Columbi och jag kan konstatera att den över förväntan uppfyllde mina och företagsledningens mål.

Ledningen fick en tydlig bild av vad som fungerade och vad som skulle kunna bli bättre, men utöver det så skapades ett engagemang som var långt över vad jag sett då jag tidigare som chef arbetat med traditionella medarbetareundersökningar. Förslagen som kom fram spände över frågor kring struktur och kommunikation såväl som hur man samarbetar inom gruppen. En fråga som till exempel kom upp var att man gärna ville komma ut på byggena innan arbetet påbörjas för att kunna bilda sig en uppfattning om jobbet. Detta för att kunna göra jobbet så bra och effektivt som möjligt när man väl startade. Man upplevde att ställtiden ofta var onödigt lång då det kanske saknades saker eller att det fanns frågetecken som behövdes rätas ut. Från att se detta som ett problem som var arbetsledarnas att styra upp, så kom medarbetarna själva på att de kan be om det om arbetsledaren missat att planera in det. Insikten över vad som är ens eget ansvar som medarbetare blev tydligt och även insikten att man kan påverka mycket om man börjar kommunicera mer.

Ett år senare gjorde företaget en uppföljande Columbi. Det gav ledningen ett tydligt kvitto på att de åtgärder man vidtagit gett önskat resultat samtidigt som de fick bra input till vad man bör arbetar vidare med. Det blev även tydligt för medarbetarna vad man faktiskt gjort sedan förra mätningen. Resultatet visade tydligt att man arbetat framgångsrikt med de som kom upp förra året och att alla i företaget ser sitt ansvar i framgången.

Även de fackliga företrädarna har varit mycket positiva till att arbeta med Columbi då det sett hur alla får möjlighet att komma till tals och att det skapar en möjlighet för medarbetarna att påverka vad företagsledningen arbetar med. Det har även förstärkt medarbetarnas förståelse för företagets utmaningar då kommunikationen ökat genom att man kommunicerar bättre inom företaget.
Berättat av Johanna Lindquist