Ossi Nilsson
Egenföretagare

Ossi Nilsson HR & Säkerhetskonsult AB

Ossi har arbetat i säkerhetsbranschen under i stort sett alla yrkesverksamma år. Ossi började arbeta med HR i mitten av 80–talet och hade första uppdraget som HR-chef 1991. 2010 sadlade han om och jobbade som Säkerhetschef fram till pensionen i februari 2014.
Ossi arbetar nu som konsult främst inom HR där fokus ligger på dokumentation av processer, och skapande av personalhandböcker och arbetsmiljöhandböcker. Ossi tar även uppdrag som mentor åt ledningspersoner på mindre företag. Ett annat område där Ossi tar uppdrag inom är säkerhet då i form av framtagning av rutiner och dokumentation, riskanalyser, rutiner för krisledning och träning av kristeam.

” Jag upplever att Columbi kan hjälpa mig att skapa en nulägesanalys som grund för fortsatt utveckling av kundens verksamhet ”