Sara Holmgren
Ledarskapscoach
https://www.peopleinsight.se/

People Insight

Sara kombinerar kunskap om neurovetenskap och hjärnan med coachning och stor lyhördhet för individens utmaningar för att bidra till ökad reflektionsförmåga och självinsikt. Hon hjälper individer och team att hitta sin egen kraft och väg mot sina mål. Genom att förstå vad som ger arbetsglädje och motivation, vad som hindrar oss och vad vi faktiskt vill skapas förutsättningar för ökat välbefinnande och resultat.

”För att hjälpa team – och individerna i teamet – att skapa förståelse för sig själv och andra och hitta sin egen kraft behövs utrymme för reflektion och för dialog. Genom Columbi startar reflektionen redan då man svarar på undersökningen och det förstärks vid presentationen av allas svar och efterföljande workshop.”

Genom Columbi så öppnas dörrar till att fundera över sin egen roll och möjlighet att faktiskt påverka. Det är demokratiskt för att allas svar syns och upplägget med workshop ger utrymme för bra dialoger. Det är lätt att använda Columbi som start för förbättringsarbete som involverar alla. Som coach och workshopsledare är det ovärderligt och sparar tid och energi!