Division i Byggkoncern

Utmaning
Efter en omorganisation var samarbetsklimatet inte på topp i en ledningsgrupp. Gruppen hade fått flera nya medlemmar och det fanns vissa oklarheter i samverkan i gränssnittet med support-organisationen. Att skapa samsyn om gruppens uppdrag, mål, roller, beslutsfattande och samarbete i gränssnittet med supportorganisationen var prioriterat.

Lösning
Individernas uppfattning om uppdraget, chefsrollen och utmaningar identifierades via djupintervjuer.
Med Columbi fångades gruppens uppfattningar om nuläget i arbetssituationen. Detta öppnade upp för en dialog om vad som påverkade handlingskraften och energin i gruppen. Och vad som inverkade mest på gruppens förmåga att hantera situationen och därmed hade störst förbättringspotential. Ett skräddarsytt utvecklingsprogram, med tre utvecklingstillfällen över ett år, genomfördes för att rusta gruppen och ge verktyg att använda i ledarskapet.

Resultat
Hela ledningsgruppen lyftes till en ny nivå. Efter ett år hade handlingskraften och effektiviteten i gruppen ökat med hela 10% uppmätt via en ny Columbi. Den årliga medarbetarenkäten visade också ett markant förbättrat resultat.

“Vi fick hjälp att bygga ett starkt och engagerat ledningsteam. Tillsammans arbetade vi fram en målbild och lärde oss kommunicera, fokusera på rätt saker och ge konstruktiv feedback”. Effektiviteten i teamet ökade med hela 10% från en redan hög nivå”
Regionchef i byggkoncern

Eva Bengtsson och Birgitta Meijer, Vascaia AB