Företag i omsorgsbranschen

Utmaning
Ledningen behövde uppdatera affärsplanen och se över vision, strategi och målbild för var bolaget ville vara på ett par års sikt. Arbetssätt och processer behövde effektiviseras för att möta kundernas behov. Kommunikation och samverkan mellan avdelningar behövde förbättras. Energin och motivationen hos personalen var låg.

Lösning
För att skapa en bild av nuläget genomfördes djupintervjuer med ledning och nyckelpersoner i organisationen. För att fördjupa insikten om arbetssituationen genomfördes en Columbi där medarbetare fick komma till tals och delge sin uppfattning. Resultatet bearbetades i en serie workshops med gruppen varvat med upplevelsebaserade övningar med teman som valdes utifrån de områden som gruppen behövde utveckla.

Resultat
Utvecklingsdagarna resulterade i en uppdaterad affärsplan, förtydligade roller och gränssnitt, en tydlig målbild och enighet om vägen framåt. Pågående konflikter och störningar i gruppen hanterades. En operativ handlingsplan med prioriterade aktiviteter togs fram och följdes upp på lednings- och operativa möten. Spelregler för gruppens arbets- och förhållningssätt togs fram.  

”Med Vascaias hjälp har vi en uppdaterad affärsplan, tydliga roller och gränssnitt. Columbi bidrog till en tydlig målbild och enighet om vägen framåt. Vi fick hjälp att öka handlingskraften i teamet”
VD i privat omsorgsbolag

Eva Bengtsson och Birgitta Meijer, Vascaia AB