Hur fungerar det

Gruppen bjuds in

Deltagarna, i en eller flera grupper, får den digitala intervjun via ett inbjudningsmail med en länk. Länken är öppen under en veckas tid så att alla hinner genomföra kartläggningen. Ingen identifiering sker, bara du vet vem som är inbjuden att delta. Columbi är 100 % anonym

Deltagarna svarar

Den digitala intervjun tar bara några minuter att göra. Deltagarna skriver in sina subjektiva svar och värderar, graderar och klassificerar dem sedan. Processen ger varje person utrymme att ge sin subjektiva bild av det som är viktigt här och nu. Materialet sammanställs sedan till gruppens gemensamma nulägesbeskrivning.

Vi sammanställer

Vi behöver endast någon dag för att sammanställa rapporten. Så inom två veckor från beställning har du rapporten som visar gruppens svar där både kvalitativ och kvantitativ information finns med. Analysen görs vid återkopplingen, ofta tillsammans med alla deltagare.