Mer om Columbi

Index

En sann väg framåt

Columbis övergripande funktion är att ge individer möjlighet att förmedla sina subjektiva intryck. I det subjektiva kommer sanningen fram. Columbi lägger också grund för ett positivt engagemang. Dialogen som bygger på de subjektiva intrycken engagerar hela gruppen.

En Columbi består av två delar: en kartläggning med en digital intervju samt en analyserande workshop eller avstämning. Den digitala intervjun ger både jämförbara kvantitativa tal samt kvalitativ information. Tillsammans visar dessa det upplevda nuläget. Rapporten tjänar som grund för samtal med en grupp i en workshop, som avstämning av läget och som bas för planering framåt.

Kartläggningen genererar också ett mätvärde, Columbi index, som är ett mått på gruppens inställning och engagemang vid en bestämd tidpunkt. När kartläggningen upprepas vid ett senare tillfälle, visar indextalet och de statistiska resultaten gruppens förändring över tid.

Varför göra en Columbi?

I en Columbikartläggning får deltagarna individuellt och anonymt ge sin subjektiva syn på en specifik situation. Eftersom den digitala intervjun inleds med en öppen fråga, blir svaren sanna och utan påverkan utifrån. Svaren visar det som engagerar deltagarna på riktigt och det handlar ofta om sådant som inte är uppenbart eller självklart.

Två exempel

En Columbi om upplevd arbetsmiljö får fatt i förutsättningarna som är nödvändiga för en positiv och engagerad situation på arbetet:
– Förståelse för varför situationen är som den är
– Möjligheten att påverka sin situation
I den workshop som ingår analyserar gruppen olika nyckelområden, förändring över tid och samtalar på detaljnivå om de subjektiva intryck som beskriver läget, vad som kan förbättras och vad som kan stärkas.

En Columbi om upplevd kvalitet ger möjlighet att både definiera det som subjektivt upplevs som viktigt för kvalitetsupplevelsen och att visa graden av upplevd tillfredsställelse och nytta. Columbi tar fram kundens kvalitetsupplevelse. Det kvalitativa och kvantitativa materialet i rapporten fungerar både som avstämning och som indikation på vad som verkligen är viktigt för kunden, om sanningen ska fram.

Med Columbi hittar vi svaren på frågorna man inte visste man borde ställt.