Om Columbis verktyg

Columbi skapades ursprungligen för medarbetare med syfte att utvärdera och skapa en grund för samtal om arbetsmiljön. Idag används Columbis geniala teknik och process också i andra situationer och för olika typer av grupper. De olika verktygen ger tillgång till sanna och snabba insikter, just där och då de behövs.

WORK
Hur upplevs arbetssituationen just nu? Varianter finns för Covid-krishantering och upplevda effekter av distansarbete. Vill du testa, klicka här.

LEADER
Vad kännetecknar arbetet i ledningsgrupp eller styrelse? Har vi en sann gemensam bild av våra ansvarsområden?

CULTURE
Hur vill företagets anställda beskriva värdegrunden? Genomsyrar ledningens visioner om företagskultur alla nivåer? Vill du testa?

QUALITY
Hur definierar våra kunder eller användare kvalitén på erbjuden service eller vara. Lever vi upp till förväntningarna?

MEET
Vad tyckte deltagarna om utbildningen, mötet eller eventet? Ta reda på upplevd nytta få tydlig återkoppling.

MEMBER
Vad är viktigt för medlemmarna i vår förening? Hur vill de beskriva kvalitet och nytta.