Minimal insats från de anställda gav stort resultat

Under hösten 2020 genomförde jag en Columbi Work på ett konsultbolag inom ekonomi och administration. Företaget har en bra kultur och sammanhållning så vi förutsåg inte några stora överraskningar och så blev inte heller utfallet. Och då kan man ju fråga sig om det var någon mening att göra en undersökning eller om det var bortkastad tid och pengar?
Svaret på frågan är ett rungande nej, det är var inte bortkastad tid och pengar.

Även om resultatet i stort sett var mycket bra hittade man så klart saker att skruva på för att bli ännu bättre. Ledningen fick många bra saker att ta med sig i utvecklingen framåt och vi passade även på att ta fram en vision och värderingar i samband med workshopen och där vara Columbi-resultatet till stor hjälp.

Varje gång jag gör en Columbi slås jag av det engagemang som skapas och så även den här gången. Och i det här fallet där mycket redan fungerade bra fick de ett bevis på att deras känsla stämde och jag är helt övertygad om att den känslan stärktes i samband med detta arbete. Medarbetarna visade på en tydlig stolthet av att vara en del i denna gemenskap.
Både ledningen och medarbetarna såg ett stort värde i att genomföra Columbi Work och arbetar nu tillsammans vidare med de idéer och förbättringsförslag som togs fram.

 Johanna Lindquist