Historik

Varför heter vi Columbi?
Columbi Ägg är ett begrepp som har sitt ursprung i en berättelse om Christofer Columbus. Han lär ha blivit ombedd att ställa ett ägg på högkant för att visa sin kreativa och geniala sida. Skulle han klara testet så säkrades pengar till upptäcktsfärden över Atlanten. Han lyckades såklart med uppgiften och nu används begreppet Columbi Ägg som ett uttryck för en genialiskt enkel lösning på ett till synes komplicerat problem. Namnet Columbi passar oss därmed utmärkt; snabbt och enkelt, finner vi sanna individuella svar på komplexa frågor.

Det började på 1980-talet
Columbikonceptet har sina rötter i 1980-talet. Det var då som arbetsmarknadens parter alltmer började intressera sig för arbetsmiljöfrågor och hur medarbetarna mår på sina arbetsplatser. Tidigare hade främst den fysiska arbetsmiljön varit i fokus, men från 80-talet och framåt lades allt större vikt vid psykosociala aspekter.

Man fann att en god psykosocial arbetsmiljö bland annat leder till större trivsel, ökat engagemang och färre sjukskrivningar och att detta i sin tur påverkar hela arbetsgruppens prestationer – en sanning som står sig väl än idag. Intresset för att mäta det komplexa förhållandet mellan arbetsmiljö och mjuka värden som välmående och hälsa väcktes alltså tidigt. Tanken var då, liksom nu, att tillsammans med dem som det berör, både kartlägga den aktuella situationen och se vad som behöver förbättras.

Metodiken liksom tillvägagångssättet för kartläggningarna har utvecklats under åren, från manuella individuella undersökningar till digitala och kostnadseffektiva IT-lösningar.

Grunden är kunskap om människors beteende
Utgångspunkten för en Columbi är att vår subjektiva tolkning av omvärlden bestämmer vårt handlande. Det bygger i sin tur på forskning om hur vi processar information och hanterar eller anpassar oss till olika situationer. Det vetenskapliga stödet för det resonemanget finns t ex i Ben Shalits metod Hjulet och Richard Lazarus Copingteori.
Columbikonceptet är väl beprövat och bygger också på ett omfattande empiriskt underlag från undersökningar som gjorts såväl i Sverige som utomlands.
Columbi kan lätt anpassas till olika språk, kulturer och situationer och har inte någon begränsning av antalet deltagare.