Birgitta Meijer

birgitta_meijer_stor

Konsult

Vascaia AB

www.vascaia.se

Birgitta är senior konsult med fokus på att stödja verksamheter och inspirera människor som vill utvecklas och skapa resultat. Kommunikation är den röda tråden – både i affärs- och verksamhetsutveckling och utveckling av ledare, grupper och individer. Samt att utgå från verksamhetens vision, målbild och värderingar och se till att det genomsyrar hela verksamheten.

I verktygslådan finns beprövad metodik, smarta verktyg, 20+ års erfarenhet från praktiskt arbete i olika typer av utvecklingsuppdrag inom näringslivet, kommuner och myndigheter samt lång erfarenhet som ledare i näringslivet.

”I mer än 10 år har Vascaia använt Columbi för att ta reda på vad som verkligen ger resultat. Ord blir handling när medarbetare ges möjlighet att påverka, engagemang och motivation ökar när man skapar tillsammans. Energin riktas mot målen och triggar verksamheten i rätt riktning”

örändringar i organisationer och på arbetsplatsen har blivit en del av vardagen och en självklarhet för verksamheter som vill anpassa sig och leva upp till omvärldens och kundernas förväntningar. Men hur vet man att man löser rätt frågor? Och hur får man alla ”taggade” i utvecklingsarbetet?

Studier visar att chefer och medarbetare ofta har lite olika fokus. Då chefer ser det långsiktiga perspektivet har medarbetare oftast sitt fokus på det dagliga arbetet. Nyckeln till framgång är att få en gemensam bild av nuläget och vad som behövs.

För att lyckas i förändringar är det självklart att lyssna med medarbetarna och göra dem delaktiga i utvecklingsarbetet. Med Columbi får man en ny och gemensam startpunkt. Det blir en naturlig process då medarbetarna involveras både för att fördjupa insikten om nuläget och att komma med förslag på konkreta åtgärder. Med en gemensam bild av verkligheten, samma karta, kompass och kontroller blir vägen framåt tydlig och rak. Energin riktas mot målen och triggar verksamheten i rätt riktning.