Charlotte Nygren

charlotte_stor

Ledarskaps- och kommunikationskonsult

WINDALOO

www.windaloo.se

Charlotte har arbetat inom bank- och finanssektorn i många år i olika positioner, varav 21 år som chef. Hon har varit kontorschef, marknads- och kommunikationschef samt drivit stora förändringsprojekt.

 

I företaget WinDaloo samlar Charlotte sin kompetens och erfarenhet för att erbjuda det som hon under alla år som chef gillade allra mest och där hon gör störst skillnad, att skapa gott ledarskap och sunda företagskulturer.

 

Charlotte drivs av ett starkt varför, att alla ska känna arbetsglädje och trivas på jobbet.

 

”Med hjälp av en Columbi startar vi arbetet med en gemensam värdegrund. Deltagarna beskriver med egna ord det som är aktuellt för var och en just nu, utan att styras och påverkas av färdiga svarsalternativ. Det beskrivna nuläget överensstämmer på så sätt bättre med det verkliga. Utifrån nuläget arbetar vi sedan fram en värdegrund och tillsammans bestämmer ni vilket förhållningssätt som är viktigt i organisationen. Alltså vilka vill ni vara, vad vill ni uppfattas som samt vilken känsla vill ni att kunder och andra intressenter ska få i kontakten med er? ”