Eva Linge

eva_linge_stor

Senior konsult & Ledarskapsutvecklare

Linges Consulting AB

LinkedIn

Eva arbetar med olika organisationer i förändring. Hon bidrar med sin erfarenhet från att ha varit ledare i 35 år inom olika verksamheter. En organisatorisk och affärsmässig förståelse gör det lätt för henne att relatera till de olika problemställningar som man kan brottas med på olika nivåer i en organisation. Till detta adderas hennes kunskaper och intresse inom beteende och neurovetenskap vilket leder till fördjupade samtal och förändring.

Erfarenheten, företagets behov och kunskap är faktorer som leder fram till en hållbar förändring.

När människor möts för att tillsammans diskutera kring en önskad förändring så är det en fördel att ha ett fräscht utgångsläge om hur nuläget ser ut. Det är lätt att skapa en uppfattning utifrån sina värderingar om hur det står till i en grupp eller organisation men den uppfattningen kan vara vilseledande. En start med Columbis nulägesanalys ger snabbt en samlad bild av läget där alla fått vara med att bidra med sina synpunkter. Massor av tid sparas på så sätt i ett inledande skede vilket sedan kan läggas i arbetet med den viktiga förändringen.

Som coach och ledarutvecklare är det värdefullt att kunna erbjuda ett nulägesanalysverktyg som Columbi då det är enkelt, snabbt och får deltagarna att bli engagerade.