Malin Bäckmark

Malin_stor

Frilans – Individ- och grupputveckling – Hälsofrämjande ledarskap

LinkedIn

Men lång erfarenhet av att arbeta med och i team, inom IT- och Verksamhetsutveckling, och med kunskap om hälsofrämjande ledarskap arbetar Malin tillsammans med dig och ditt team för att skapa motivation och engagemang och därmed effektivitet och lönsamhet med utgångspunkt i varje individs välmående.

Som arbetsgivare och chef har du ansvar för den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön. För att kunna ta det ansvaret behöver du känna till vilka utmaningar som finns i din organisation eller i ditt team.

”Med Columbi undersöker och arbetar vi med det som är aktuellt just nu för just vårt team. Som ambassadör bidrar jag med positiv kommunikation, lyhördhet och nyfikenhet för att skapa den trygghet som krävs för att varje individ ska våga ta plats.”

Delaktighet och inflytande bidrar till välmående och trygga individer vilket krävs för att kunna prestera på ett effektivt och hållbart sätt. Att använda Columbi som verktyg möjliggör att alla får komma till tals utifrån varje individs eget perspektiv och uppfattning. Det ger oss underlag till smarta samtal som skapar handlingskraft och motivation till att fortsätta utvecklas, både som individ och som grupp.