Marlene Jegeborn

marlene_jegeborn_stor

Organisations- och utbildningskonsult

TeamUP Business & People

LinkedIn

Marlene verkar som organisations- och utbildningskonsult inom styrelseutveckling och VD-utveckling utifrån sin bakgrund som ägare/VD med extern styrelseordförande i mindre koncern och försäljningschef i ett globalt bolag.

Erfarenhet inom ägarstyrning, generationsskifte och turn-around som VD/ägare, samt tillväxtresa. I alla bolagsfaser börjar förutsättningarna för tillväxt med en beslutsför och aktiv styrese. Idag arbetar fåtalet styrelser så så strategiskt att bolagets fulla potential får möjlighet att blomma ut. När de tre bolagsorganen Ägare – Styrelse – VD utgörs av samma personer saknas värdefulla ”utifrån-in” perspektiv och fokus på rätt saker i de olika ansvarsområdena. Att gå från ägarlett till ägartryrning är en process som ökar bolagerts värde för intressenter och möjliga investerare/köpare.

Marlene är certifierad styrelseledamot och certifierad ledarskapscoach. Via styrelseutbildning, styrelseutvärdering och VD-coachning möjliggörs hållbar bolagsutveckling som accelererar ledarskapet, medarbetarengagemanget och därmed bolagets värde.

”Ett bolag har endast två tillgångar, nöjda medarbetare och nöjda kunder” /Jan Carlzon

Columbi är ett verktyg för att sätta medarbetarna och kunderna på dagordnignen i styrelserummet utifrån en gemensam och överblickbar nulägesbild.