Pia Rhodin

P_Rohdin_Stor

Konsult

Vascaia AB

www.vascaia.se

Pia är senior konsult med fokus på kundfrågor och stödjer företag och andra affärsdrivande verksamheter att nå kundinsikt, att förstå vad den kräver av den egna organisationen och att omsätta insikterna i affärslogik. Både medarbetarna som har direktkontakten och kunskaperna om kunderna och kunderna själva kan medverka i arbetet med att anpassa erbjudande, service, leveranser etcetera efter kundernas behov och preferenser. Den som inte hänger med i en marknad under förändring kan snart se hur andra aktörer med förmåga att snabbt anpassa sig efter vad kunderna vill ha tar över.

Pia har erfarenheter av ledarroller inom marknadsföring och kommunikation, marknads- och omvärldsanalys och affärsutveckling samt mångårig konsulterfarenhet för stora och medelstora företag, affärsverk och myndigheter. Hon har arbetat mycket med förändringsprocesser och har erfarenheter av att starta ny verksamhet, fusioner och neddragningar.

”Columbi kan ge kunskaper om hur medarbetarna ser på sitt arbete för kunderna, och genom sin förmåga att fånga nuläget vara en viktig del av den kontinuerliga faktainsamling som behöver ske för att uppnå och upprätthålla kundinsikt. Genom workshops och annat arbete som följer på Columbikartläggningen kan medarbetare och ledning lättare nå samma insikt om nuläget och vägen framåt”

Columbi är ett konkret verktyg som genom den digitala intervjun ger organisationen en gemensam nulägesbild och en grund för utveckling. Det fortsatta arbetet med den tillhörande workshopen – Columbi Team Challenge – ger genom delaktighet energi och en riktning framåt.

Studier visar att chefer och medarbetare ofta har lite olika fokus. Då chefer ser det långsiktiga perspektivet har medarbetare oftast sitt fokus på det dagliga arbetet. Nyckeln till framgång är att få en gemensam bild av nuläget och vad som behövs.
För att lyckas i förändringar är det självklart att lyssna med medarbetarna och göra dem delaktiga i utvecklingsarbetet. Med Columbi får man en ny och gemensam startpunkt. Det blir en naturlig process då medarbetarna involveras både för att fördjupa insikten om nuläget och att komma med förslag på konkreta åtgärder. Med en gemensam bild av verkligheten, samma karta, kompass och kontroller blir vägen framåt tydlig och rak. Energin riktas mot målen och triggar verksamheten i rätt riktning”