Strategisk kompetensförsörjning inom byggkoncern

Utmaning
Koncernen hade behov att rekrytera in ett stort antal medarbetare för att säkerställa produktionen och klara tuffa tillväxtmål. Med stor konkurrens om samma kompetens behövdes nya sätt att lösa kompetensförsörjningen.

Lösning
Chefer i ledande befattningar involverades för att inventera verksamhetens behov, krav samt olika idéer till lösningar. En serie workshops genomfördes. Underlaget kompletterades med Columbi, 6 grupper med totalt 90 personer, chefer och medarbetare. Detta gav djup insikt om hur medarbetare och chefer i olika roller såg på sin befintliga arbetssituation. Baserat på det totala underlaget skapades en ny ingångsbefattning och ett utvecklingsprogram för befintliga roller togs fram.

Resultat
Den nya ingångsbefattningen etablerades vilket resulterade i tydliga karriärvägar och ett större inflöde av eftersökt kompetens. Utvecklingsprogrammet genomfördes med gott resultat, personer i befintliga roller fick möjligheter att ta ett nytt steg i karriären.

Eva Bengtsson och Birgitta Meijer, Vascaia AB