Vad är nyttan

Samtalsbild_sv

Det sanna samtalet

Columbis styrka är det sanna och snabba. Genom att deltagarna berättar hur läget är just nu, utan att styras av förutbestämda frågor, är resultatet ett utmärkt underlag till djupare samtal både om det som är bra och det som behöver åtgärder. Det är deltagarnas insikter som bestämmer agendan framåt.

Förbättra och förändra gruppdynamiken

Med Columbi deltar hela gruppen i utvärderingen och analysen. Columbi ger underlag till samtal om aktiviteter teamet självt vill föreslå för sin arbetsmiljö, sin trivsel och effektivitet. Genom att planera förändring och utveckling naturligt och i gemenskap, skapas äkta engagemang och delaktighet inifrån, utan yttre påverkan.

Värderingar och kvalitet

Att identifiera och stödja gemensamma värderingar är viktigt för ett effektivt och produktivt samarbete. Värderingar kan också användas som ett kvalitetsmått eller för att precisera organisationens bemötande internt och externt. Columbis digitala verktyg fungerar lika bra för grupper av medarbetare, kunder eller medlemmar. Oavsett situation ger den digitala intervjun en sann bild av läget just nu.