Anna Eliasson
Egenföretagare
https://www.4change.se/

4CHANGE

Anna jobbar som organisationskonsult med fokus på att skapa en hållbar arbetsmiljö för både organisationen och människorna i den. Som utbildare, föreläsare och processledare hjälper hon företag att skapa en god organisatorisk och social arbetsmiljö för engagemang, framgång och välmående. Hon jobbar med helheten i förändringsarbetet som täcker in både individ-, grupp-, organisations- och samhällsutveckling.

“Ett viktigt steg för att skapa en god arbetsmiljö där människor mår bra och kan nå sin fulla potential är att skapa dialog och samsyn kring vart vi befinner oss, vart vi är på väg och vart vi kommer ifrån. Columbi är ett fantastiskt verktyg som hjälper oss i detta arbete.”

I förändringsarbete är det av stor vikt att göra medarbetarna delaktiga i processen. Genom samsyn och dialog så skapar vi en gemensam plattform och ett medarbetarskap som kännetecknas av engagemang. Genom att göra en Columbi så kommer vi rakt in på kärnan direkt och kan börja arbeta med att hitta lösningar framåt. Vi spar tid samtidigt som vi kan arbeta på djupet utifrån verksamhetens/gruppens nuläge. Som organisationskonsult är Columbi ett ovärderligt verktyg i processarbetet med att skapa en hållbar arbetsmiljö.