Referenser

Här presenterar vi några goda exempel på hur Columbi varit till hjälp och nytta.

Minimal insats från de anställda gav stort resultat.
Under hösten 2020 genomfördes en Columbi Work på ett konsultbolag inom ekonomi och administration.

En berättelse om en återkoppling; från kylig passivitet till varmt engagemang
Ett mindre företag med 30-talet anställda, hade ett tufft läge. Medarbetarna talade inte med varandra, stämningen var tung och motsträvig.

En HR-chef reflekterar – Om jag hade haft en Columbi…
I min vardag som interims HR-chef kommer jag ofta in i företag som på ett eller annat sätt är under förändring…

Columbi som en del i en verksamhetsutvecklingsresa
Det här handlar om ett företag som växt och i och med det har både behovet av kommunikation och struktur förändrats.

Sju kortare beskrivningar hur Columbi kan vara till nytta:

1. Myndighet
2. Division i Byggkoncern
3. Företag i omsorgsbranschen
4. Kommunal verksamhet inriktad på Kultur och Fritid
5. Bolag i hörselbranschen
6. Strategisk kompetensförsörjning inom byggkoncern
7. Myndighet