Referenser

Här presenterar vi några goda exempel på hur Columbi varit till hjälp och nytta.

En berättelse om en återkoppling; från kylig passivitet till varmt engagemang
Ett mindre företag med 30-talet anställda, hade ett tufft läge. Medarbetarna talade inte med varandra, stämningen var tung och motsträvig.

En HR-chef reflekterar – Om jag hade haft en Columbi…
I min vardag som interims HR-chef kommer jag ofta in i företag som på ett eller annat sätt är under förändring…

Columbi som en del i en verksamhetsutvecklingsresa
Det här handlar om ett företag som växt och i och med det har både behovet av kommunikation och struktur förändrats.

Sju kortare beskrivningar hur Columbi kan vara till nytta:

1. Myndighet
2. Division i Byggkoncern
3. Företag i omsorgsbranschen
4. Kommunal verksamhet inriktad på Kultur och Fritid
5. Bolag i hörselbranschen
6. Strategisk kompetensförsörjning inom byggkoncern
7. Myndighet