Med en inledande öppen fråga i en digital intervju, får varje deltagare ge sin subjektiva bild av läget, utan styrning eller påverkan.
Deltagarna graderar och klassificerar sina svar och Columbi skapar en kvantitativ och kvalitativ rapport som underlag för samtal.
Tillsammans analyserar gruppen alla insikter, ser samband och lösningar. Gemensamt skapas handlingsplaner för en konkret väg framåt.

 

vad_kan_en_columbi

Vad gör Columbi

Visar hur det verkligen är

Deltagarna i en Columbikartläggning delar med sig av sina aktuella subjektiva uppfattningar. Genom att få veta vad personerna verkligen anser är bra eller dåligt med den aktuella situationen, får du en sann nulägesbeskrivning. Detta är den absolut bästa grunden för samtal om läget nu och hur man vill ha det framåt. Att ha sanningen på bordet gör hela skillnaden.

Skapar gemensam grund

Genom att engagera alla deltagare och ge var och en lika stort utrymme, hjälper en Columbikartläggning till att skapa en gemensam bild av läget. Att bli sedd och hörd är grunden för engagemang och trivsel. Med Columbi är det deltagarna som utvärderar och analyserar situationen. Med sann kunskap inifrån gruppen, blir vägen framåt tydligare.

Ger dig återkoppling med drivkraft framåt

Kunskap är nyckeln, men det krävs också handling. Med en kartläggning följer processen Columbi Team Challenge. Det är en välbeprövad workshop som leder teamet fram till en konkret handlingsplan, baserad på de egna subjektiva svaren. Att arbeta med det som är eget, skapar energi och handlingskraft. Tillsammans.

Med Columbi går det fort! Den ena veckan svarar gruppen på den digitala intervjun, och veckan efter är allt sammanställt och rapporten klar. 
Om sanningen ska fram, gör en Columbi!