Columbi är både teamutveckling och medarbetardialog, samtidigt.

Med en inledande öppen fråga i en digital intervju, får varje deltagare ge sin subjektiva bild av läget, utan styrning eller påverkan.

Deltagarna graderar och klassificerar sina svar och Columbi skapar en kvantitativ och kvalitativ rapport som underlag för samtal.

Tillsammans analyserar gruppen alla insikter, ser samband och lösningar. Gemensamt skapas handlingsplaner för en konkret väg framåt.

Vad gör Columbi

Visar hur det verkligen är

Deltagarna i en Columbikartläggning delar med sig av sina aktuella subjektiva uppfattningar. Genom att få veta vad personerna verkligen anser är bra eller dåligt med den aktuella situationen, får du en sann nulägesbeskrivning. Detta är den absolut bästa grunden för samtal om läget nu och hur man vill ha det framåt. Att ha sanningen på bordet gör hela skillnaden.

Skapar gemensam grund

Genom att engagera alla deltagare och ge var och en lika stort utrymme, hjälper en Columbikartläggning till att skapa en gemensam bild av läget. Att bli sedd och hörd är grunden för engagemang och trivsel. Med Columbi är det deltagarna som utvärderar och analyserar situationen. Med sann kunskap inifrån gruppen, blir vägen framåt tydligare.

Ger dig återkoppling med drivkraft framåt

Kunskap är nyckeln, men det krävs också handling. Med en kartläggning följer processen Columbi Team Challenge. Det är en välbeprövad workshop som leder teamet fram till en konkret handlingsplan, baserad på de egna subjektiva svaren. Att arbeta med det som är eget, skapar energi och handlingskraft. Tillsammans.

Hur fungerar det

Gruppen bjuds in

Deltagarna, i en eller flera grupper, får den digitala intervjun via ett inbjudningsmail med en länk. Länken är öppen under en veckas tid så att alla hinner genomföra kartläggningen. Ingen identifiering sker, bara du vet vem som är inbjuden att delta. Columbi är 100 % anonym.

Deltagarna svarar

Den digitala intervjun tar bara några minuter att göra. Deltagarna skriver in sina subjektiva svar och värderar, graderar och klassificerar dem sedan. Processen ger varje person utrymme att ge sin subjektiva bild av det som är viktigt här och nu. Materialet sammanställs sedan till gruppens gemensamma nulägesbeskrivning.

Vi sammanställer

Vi behöver endast någon dag för att sammanställa rapporten. Så inom två veckor från beställning har du rapporten som visar gruppens svar där både kvalitativ och kvantitativ information finns med. Analysen görs vid återkopplingen, ofta tillsammans med alla deltagare.

Hur fungerar det

Gruppen bjuds in

Deltagarna, i en eller flera grupper, får den digitala intervjun via ett inbjudningsmail med en länk. Länken är öppen under en veckas tid så att alla hinner genomföra kartläggningen. Ingen identifiering sker, bara du vet vem som är inbjuden att delta. Columbi är 100 % anonym

Deltagarna svarar

Den digitala intervjun tar bara några minuter att göra. Deltagarna skriver in sina subjektiva svar och värderar, graderar och klassificerar dem sedan. Processen ger varje person utrymme att ge sin subjektiva bild av det som är viktigt här och nu. Materialet sammanställs sedan till gruppens gemensamma nulägesbeskrivning.

Vi sammanställer

Vi behöver endast någon dag för att sammanställa rapporten. Så inom två veckor från beställning har du rapporten som visar gruppens svar där både kvalitativ och kvantitativ information finns med. Analysen görs vid återkopplingen, ofta tillsammans med alla deltagare.

Vad är nyttan

Det sanna samtalet

Columbis styrka är det sanna och snabba. Genom att deltagarna berättar hur läget är just nu, utan att styras av förutbestämda frågor, är resultatet ett utmärkt underlag till djupare samtal både om det som är bra och det som behöver åtgärder. Det är deltagarnas insikter som bestämmer agendan framåt.

Förbättra och förändra gruppdynamiken

Med Columbi deltar hela gruppen i utvärderingen och analysen. Columbi ger underlag till samtal om aktiviteter teamet självt vill föreslå för sin arbetsmiljö, sin trivsel och effektivitet. Genom att planera förändring och utveckling naturligt och i gemenskap, skapas äkta engagemang och delaktighet inifrån, utan yttre påverkan.

Värderingar och kvalitet

Att identifiera och stödja gemensamma värderingar är viktigt för ett effektivt och produktivt samarbete. Värderingar kan också användas som ett kvalitetsmått eller för att precisera organisationens bemötande internt och externt. Columbis digitala verktyg fungerar lika bra för grupper av medarbetare, kunder eller medlemmar. Oavsett situation ger den digitala intervjun en sann bild av läget just nu.

Columbi illustreras av F1 teamens snabbhet, precision och samarbete; världens bästa team. Columbis motto ”Columbi är både teamutveckling och medarbetardialog, samtidigt.” visar processens styrka.

Med Columbi går det fort!
Den ena veckan svarar gruppen på den digitala intervjun, och veckan efter är allt sammanställt och rapporten klar. 
Om sanningen ska fram, gör en Columbi!