Med en inledande öppen fråga i en digital intervju, får varje deltagare ge sin subjektiva bild av läget, utan styrning eller påverkan.
Deltagarna graderar och klassificerar sina svar och Columbi skapar en kvantitativ och kvalitativ rapport som underlag för samtal.
Tillsammans analyserar gruppen alla insikter, ser samband och lösningar. Gemensamt skapas handlingsplaner för en konkret väg framåt.

 

Med Columbi går det fort! Den ena veckan svarar gruppen på den digitala intervjun, och veckan efter är allt sammanställt och rapporten klar. 
Om sanningen ska fram, gör en Columbi!