Ägarna berättar

Anne Styren: ”- Jag kom i kontakt med Columbi 2016 och blev omedelbart förtjust. Metodiken som ger alla deltagare möjlighet att delge sin syn på nuläget kändes så rätt. När jag fick möjlighet att förvärva det digitala verktyget 2019 var beslutet enkelt att fatta. Jag insåg från allra första början Columbi-metodikens möjligheter och det geniala med att varje deltagare får uttrycka sin egen åsikt, utan påverkan.

Jag har ju själv, som de flesta andra, svarat på en mängd olika enkäter under årens lopp. Få av dem är riktigt bra. De allra flesta utgår ifrån någon annans intresseområden och det betyder att det sällan finns frågor som tar upp det som är viktigt för mig.

Columbi vänder på kuttingen genom att utgå ifrån vad respondenten vill berätta. Just denna aspekt – att var och en får utgå från sin unika upplevelse – är grunden till mitt intresse för Columbi. Det gör gott att se hur alla kommer till tals, på lika villkor.

Ytterligare en bonus med Columbi är att den speciella digitala processen ägnar sig så väl åt många olika slags frågeställningar. Columbi kan kartlägga medarbetarnas upplevda arbetsmiljö, samarbetet i en grupp, eller hur man uppfattar företagskulturen. Eller hur styrelsen ser på sitt arbete, hur kunder upplever kvaliteten på leveranserna eller ta reda på deltagarnas intryck från en utbildning. Vi kan fråga medlemmarna i en förening vad de anser är viktigast med medlemskapet, eller studera individers upplevda egna hälsoläge.

Just hälsoläget är ju aktuellt när jag skriver detta under hösten 2020. Den första tiden med Columbi har blivit mer dramatisk än vad jag någonsin kunnat förutspå. En pandemi har vänt upp och ned på alla planer – men å andra sidan så har vi ju det perfekta verktyget för att fråga ”hur upplever du din situation i Coronatider”?

Framtiden ser ljus ut, också i ett internationellt perspektiv för;

”Behöver du fråga om något, om sanningen ska fram – gör en Columbi.”