Anna Nordengren
Seniorkonsult och Executive Coach
http://www.pinkcompetitive.se/

Pink Competitive

Anna har i mer än 25 år arbetat som chef på olika positioner i båda små och stora företag, såväl familjeägda som börsnoterade. Hon har varit VD och marknadschef, och har även arbetat som konsult inom affärsutveckling och marknadsföring.

Med sitt företag Pink Competitive samlar hon sin långa chefserfarenhet tillsammans med ett stort intresse för personlig utveckling i ett erbjudande till företag och ledare som vill bygga konkurrenskraft baserat på engagemang, delaktighet och ett hållbart ledarskap. Hon kombinerar kunskap, analys, intuition och nyfiken kreativitet för att tillsammans med sin uppdragsgivare skapa skräddarsydda lösningar.

”Efter 25 år som chef i näringslivet har jag gång på gång sett hur människor växer och kan överträffa både sin egen och andras förväntningar när de får rätt stöd och verktyg. Det som får uppmärksamhet växer. Med Columbi kan du ge både dig själv och dina medarbetare den uppmärksamheten och ett kraftfullt verktyg som låter både individer och företag växa tillsammans.”

Med Columbi får du snabbt nya insikter om ditt team, samtidigt som arbetet med verktyget skapar engagemang och grund för verklig förändring. Med nulägesbilden av läget i gruppen arbetar ni tillsammans fram handlingsplanen för att nå uppsatta mål. Med delaktighet och ett tydligt syfte växer motivationen som driver verksamheten framåt.