Eva Pijnenburg
Egenföretagare

EP HRkompetens AB

Eva har arbetat inom HR i över 20 år och de senaste 8 åren som konsult. Som HR konsult stöttar hon företag brett inom HR, allt ifrån längre interims uppdrag som HR chef / HR ansvarig till kortare HR projekt ofta med fokus på utveckling och förändring.

”För att möjliggöra en förflyttning och utveckling behöver vi först analysera var vi är idag och vad som behöver förändras, genom att tillsammans skapa ett rum där taket är högt nog för det som behöver förändras kan vi tillsammans påbörja resan till nästa steg. Med Columbi som verktyg där vi gemensamt tar fram och diskuterar de faktorer som vi ska arbeta med kan vi på ett enkelt och effektivt sätt skapa delaktighet och engagemang.”

Som interims HR chef hjälper hon inte sällan företag som är på en förändringsresa där vikten av att arbeta med både engagemang och delaktighet är stor för att bibehålla eller skapa en god och hållbar arbetsmiljö. Genom att aktivt arbeta med ledarskapet och medarbetarskapet skapas engagemang och delaktighet vilket leder till en bättre arbetsmiljö där både individen och organisationen mår bra, utvecklas och når sina mål.