Ingvild Stene
Selvstendig konsulent

IS organisasjonsutvikling AS

Ingvild veileder bedrifter til å etablere en bærekraftig organisasjonskultur. Fokus er å skape en rød tråd fra overordnet strategi og mål til de operative oppgavene i hverdagen gjennom å involvere medarbeiderne og invitere til medvirkning. Hun er opptatt av å sikre helheten i prosesser, slik at både individet, grupper og organisasjonen ivaretas. Som foredragsholder, veileder og prosessleder hjelper hun organisasjoner å etablere et godt arbeidsmiljø på alle nivå.

”Organisasjonskultur handler om kontinuitet, men for å komme dit er det ofte nødvendig å starte med å finne en felles plattform. For å vite hvor organisasjonen skal, så er det helt nødvendig å kjenne utgangspunktet. Columbi er et fantastisk verktøy der alle medarbeidere involveres og får ytre sine meninger om opplevd situasjon, og det skapes rom for dialog om en felles forståelse av nå-situasjonen. Ut fra dette defineres veien videre, og medarbeiderne får et bevisst forhold til behovet for å trekke i samme retning, at fellesskap handler om å gi og få.” 

Involvering og medvirkning av alle medarbeiderne er en suksessfaktor i alle prosesser, enten det gjelder større utviklingsprosjekt eller de kontinuerlige forbedringene som gjøres i hverdagen. Ved å gjennomføre en Columbi så kommer vi raskt til sakens kjerne, utfordringer vi har i dag, hvordan vi kan forstå dem og ikke minst hvordan vi skal jobbe sammen framover. Det å innledningsvis skape en felles plattform danner et solig grunnlag for å lykkes i prosessen med å etablere en bærekraftig organisasjonskultur