Johan Högberg
Konsult
https://vagenupp.se/

Vägen upp AB

Johan arbetar med indiviuell utveckling, teamutveckling och förändringsledning av mer övergripande karaktär. Han har under drygt 20 år lett olika konsultnätverk och samtidigt arbetat som coach, mentor och processledare. Kombinationen människa/verksamhet och utvecklingen av båda har alltid varit en stor drivkraft.
”Columbi är ett starkt verktyg för att verkligen skapa meningsfulla dialologer och aktivitet på viktiga frågor. När medarbetarna/deltagarna själva skapar såväl frågor som innehåll blir ägarskapet för en förändring som störst.”
Ibland behöver vi påminna oss om att det är människor som skapar resultat. Columbi förenar flera grundläggande faktorer för hållbara resultat som t ex. mening, delaktighet och aktivitet.