Johanna Lindquist
Egenföretagare
http://www.abrolinq.se/

abroLinQ AB

Johanna jobbar med verksamhets- och ledarutveckling. Förutom att arbeta med verkasmhetsutvecking som arbetar hon även med individ- och grupputveckling. Genom att arbeta med alla delar får hon en insikt i företagets utmaningar och kan då hjälpa företaget med de utmaningar som de har. Med en lång egen chefskarriär han hon förmågan att även bidra med egna erfarenheter.

”Columbi är ett verktyg som skapar engagemang på en helt annan nivå än tradionella medarbetarundersökningar. Alla kommer till tals och förutom att ge svar på företagets utmaningar och styrkor jag sett hur det bidrar till en förbättrad kommunikation.”

När vi arbetar med verksamhetsutveckling får vi inte missa medarbetarnas perspektiv. Genom att fånga upp deras inpup med hjälp av Columbi får ledningen hjälp med att se vad som skaver hos medarbetarna. De kan även involvera medarberna i arbetet för att lösa problemen och på så sätt skapa ett ökat engagemang.