Lars Sjöström
Egenföretagare
http://www.virgokonsult.se/

VIRGOkonsult

Lars arbetar med managementuppdrag inom arbetsmarknadsområdet, i vid bemärkelse. Det omfattar ledning och styrning, organisation och processer, kompetensförsörjning, information och kommunikation. Lars söker och bearbetar information och statistik, genomför utredningar, förmedlar och koordinerar kontakter, bygger nätverk.

”Jag har en positiv grundsyn och ser och tror på människors potential och möjligheter. Jag är heller inte blind för svårigheter och hinder, som ofta är utgångspunkter för att åstadkomma utveckling.
Min ambition är att skapa mervärde för kunden och resultat i varje uppdrag. Columbi är en utmärkt metod med flera starka verktyg som hjälper mig i det arbetet” säger Lars.

Ett framgångsrikt utvecklingsarbete kännetecknas av tillit för, engagemang från och stor delaktighet bland medarbetare. Columbi är ett förträffligt stöd i dessa tre aspekter. Medarbetare får ge sin syn, rekommendera lösningar och skapa utvecklingsplanen framåt. Deras engagemang leder till en samtidig innovation, utveckling och början på implementering. För utvecklingskonsulten och för ledningen är Columbi ett starkt stöd för att nå resultat.