Peter Bjellerup
Facilitator och konsult
https://www.brightsider.se/

Brightsider AB

Många är kallade att hjälpa till att vaska fram ert “Why”. Peter fokuserar snarare på “How”, att få det att hända.

Efter många år som internationell konsult, facilitator och utbildare av både konsulter och projektledare arbetar Peter i eget bolag sedan 2019, Brightsider. Han arbetar med målstyrning och motivation, men framför allt med att göra samarbete smidigt och produktivt, oavsett om det händer på kontoret, hemma eller någon annanstans, i möten eller på andra sätt.

”Många års erfarenhet har gjort det tydligt för Peter hur viktigt det är att förändring måste engagera de berörda, vanligtvis medarbetarna, för att den ska bli självgående och uthållig. Den måste vara begriplig, meningsfull och motiverande. Därför var det ett enkelt val för honom att bli ambassadör för, och arbeta med, Columbis verktyg och metod. Med en Columbi engageras medarbetarna från start, på deras villkor.”

Peter drivs av att utveckla, lära och förbättra – sig själv och andra. Han rör sig enkelt mellan modeller och helikopterperspektiv till det handfasta och jordnära i arbetsvardagen. Som facilitator är han lika bekväm i digitala som i fysiska konferensrum.