Teamet

Columbi Knowledge AB samarbetar med experter inom många olika områden. Vi kallar dem för Columbi Ambassadörer.
De är alla utbildade i Columbi-metodiken och erbjuder Columbi separat eller i samklang med egen verksamhet.

Ulrika Schelwander

Ulrika Schelwander AB

Jag får förändringar att hända, team att göra sitt bästa och jag har modet att utmana dig att tänka och göra annorlunda.
Läs mer.

Anna Eliasson

4CHANGE

Organisationskonsult som hjälper företag att skapa en hållbar arbetsmiljö i förändringsarbetet.
Läs mer.

Malin Bäckmark

Frilans

Hjälper chefer och ledare att skapa en hållbar, motiverande och effektiv arbetsmiljö med utgångspunkt i varje individs välmående.
Läs mer.

Ossi Nilsson

Ossi Nilsson HR & Säkerhetskonsult AB

Ossi har arbetat i säkerhetsbranschen under i stort sett alla yrkesverksamma år. Ossi började arbeta med HR i mitten av 80-talet.
Läs mer.

Lars Sjöström

VIRGOkonsult

Managementkonsult med arbetsmarknad som kompetensbas. Genomför uppdrag inom ledning, styrning m.m.
Läs mer.

Eva Bengtsson

Vascaia AB

Senior konsult med fokus att stödja verksamheter och människor som vill utvecklas och skapa resultat.
Läs mer.

Johanna Lindquist

abroLinQ AB

Certifierad ledarutvecklare som arbetar med helheten dvs verksamheten, ledarskapet och individen.

Läs mer.

Eva Linge

Linges Consulting AB

Certifierad coach och ledarskapsutvecklare som erbjuder olika tjänster i syfte att höja företagens effektivitet.
Läs mer.

Sara Holmgren

People Insight

Ledarskapscoach och workshopsledare som hjälper individer och teams att utvecklas med utgångspunkt från positiv psykologi och motivationsforskning.
Läs mer.

Anna Nordengren

Pink Competitive

Ledarskapskonsult och coach med lång chefserfarenhet som hjälper företag och individer att skapaförändring.
Läs mer.

Birgitta Meijer

Vascaia AB

Senior konsult med fokus på att utveckla hållbara organistioner, starka ledare och effektiva team.
Läs mer.

Eva Pijnenburg

EP HRkompetens AB

Konsult inom HR och förändringsarbete som stöttar företag i att nå sina mål.
Läs mer.

Jani Saarisivu

GNH Leadership & Great But How

Jani ser till att du och ditt team jobbar med era styrkor – får saker att hända.
Läs mer.

Marlene Jegeborn

TeamUP Business & People

Utvecklar styrning och lagledarskapet i styrelserummet för ökad tillit och stärkt gruppdynamik samt genomför ledarskapsprogram för VD.
Läs mer.